· 

Zeven eigenschappen van een effectief team

(naar het voorbeeld van "Droog's 'leren delen'": zeven eigenschappen van een effectieve leerkracht)

 

Wat maakt een team effectief?

1. Passie

Een gepassioneerd team straalt de hartstocht die zij voelt voor het lesgeven naar elkaar, maar zeker ook naar de leerlingen en de ouders uit. Leerlingen en ouders zien dat, voelen dat en zullen dat ook overnemen. Het plezier van samen-opvoeden zorgt ervoor dat gevoeld wordt waar stresspunten mogelijk kunnen ontstaan en vangen dit voor en met elkaar op. Zo'n effectief team is uiterst inspirerend om in te werken en zal elke nieuwkomer snel in die passie meetrekken. Het thuisgevoel zal ook door iedere leerling kunnen worden beaamd.

2. Samenwerken

Een effectief team heeft het vermogen om positieve energie te laten stromen rond alles wat in hun werkgebied opduikt. Nieuwe onderwijsideeën worden omarmd en waar mogelijk ingezet. De leerkrachten zullen continue gezamenlijk blijven zoeken naar verbeteringen. Een effectief team maakt gebruik van elkanders talenten en schrikt er geenszins voor terug om expertise die gemist wordt via creatieve wegen binnen te halen. De samenwerking is ook voelbaar in de energie die zo'n team kan opbrengen voor buitenschoolse activiteiten en voor individuele prestaties van leerlingen buiten de school.

3. Gepland en georganiseerd.

Een effectief team is altijd georganiseerd. In zo'n hoge mate dat zij vaak de agenda's van elkaar kennen en zo problemen voorkomen. Studiewijzers zijn gericht op de behoefte van de leerling en het schoolgebouw is ingericht op leren. Materialen zijn gestructureerd, opgeborgen en eenvoudig te vinden. De leerlingen en ouders nemen het belang van de door het team goed doordachte organisatie over.

4. Reflectief en met een open geest.

Het effectieve team blijft evalueren en staat open voor alle feedback . die zij krijgt van elkaar, van leerlingen en van ouders waardoor haar manier van werken verbeterd kan worden. Er is geloof in constante verbetering.

5. Risico nemen en verandering omarmen.

Het onderwijs verloopt niet altijd volgens plan, er is een grote behoefte aan flexibiliteit en het herkennen van het moment. Een effectief team weet wanneer zij zich moet aanpassen aan het moment om aan de behoeften van de leerling en de vereisten van het curriculum te voldoen. Wat 3 jaar geleden werkte doet dat dit jaar misschien niet meer. Een effectief team zorgt ervoor dat zij kennis neemt van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied, vaardigheden en pedagogiek.

6. Obstakels verwijderen.

Dit team overwint dagelijkse obstakels. Een eigenschap van de effectiviteit van zo'n team is dat zij zich rekenschap geeft van het feit dat belezenheid, sociale achtergrond en taal geen hindernis voor leren hoeft te zijn. Niet bij leerlingen en niet bij ouders. Zij accepteert geen excuses. Zij is zich bewust van het belang van de kwaliteit van het onderwijs en biedt mogelijkheden tot verbetering van achterstanden aan, maar accepteert dit nooit als een reden voor verlaging van het niveau en de vereisten tijdens de dagelijkse lessen.

7. Consistent zijn.

Boven alles deelt een effectief team een gezamenlijke eigenschap. Ze is consistent in alles wat ze doet. het effectieve team mag overkomen als hecht en moeilijk om er in binnen te dringen, maar zij geeft altijd doordacht en binnen de grenzen van het onderwijs les op haar eigen manier. Er zijn geen verrassingen, hoewel zij hun eventuele collega scholen kan verrassen met ongewonen buitengewone ideeën. Haar reputatie en bewezen kwaliteit staat buiten kijf. Zij geeft altijd honderd procent in alles wat zij doet. Zij is betrouwbaar en doet wat zij doet omdat ze een passie heeft voor onderwijs.

Een effectief team creëert haar eigen standaarden -vaak te hoog om te kunnen bereiken- maar stelt nooit teleur en streeft ernaar altijd voorop te lopen.


Reactie schrijven

Commentaren: 0