Voor koor en orkest

Telkens als er iemand van het kerkkoor of orkest afscheid nam of een jubileum vierde kregen ze van de pastor een geschenk.