· 

schoolteam...

Elk team van een (basis)school heeft 'kartrekkers' en 'meelopers'. Het is vaak zo dat, als de kartrekkers in de meerderheid zijn of erg overtuigend kunnen werken, dat iedereen naar een hoger niveau wordt getild. Wanneer er dan successen komen, wordt dat gevierd en neemt het enthousiasme van de hele groep toe. Plezier straalt van het team op de kinderen en de ouders. Iedereen blij.

Zo zat het team-uit-mijn-eigen-praktijk ook in elkaar en dat resulteerde in heerlijke successen. Echt iedereen blij en vele collega's van andere scholen gaven aan dat ze in deze positieve groep wel zouden willen werken.

Echter, binnen vier jaar verdwenen bijna alle kartrekkers. Een aantal doordat het werkende leven achter de rug was, maar ook door onrust die mede daardoor ontstond en zeker ook door mismanagement. Wat rest is een groep die geen initiatieven neemt en wacht tot er ergens weer nieuwe mensen opstaan om hen mee te trekken. Een bijna onmogelijke taak voor de nieuwkomers. Wanneer dit langere tijd niet meer hersteld wordt, verworden deze 'meelopers' tot chronisch negatieve teamleden die het woord 'verandering' niet meer kunnen horen. 

In mijn ogen kun je het de 'achtergebleven' teamleden niet kwalijk nemen, maar faalt het bovenschools management. 

Dat management, altijd vol lof geweest over deze schoolcultuur, laat een startende directeur een paar jaar spartelen zonder hem in de praktijk van de dag te ondersteunen, totdat hij uitgeput en verstrengeld in alle onmogelijke toezeggingen het bijltje erbij neergooit. En dat management trekt, zonder enige zelfreflectie, al snel de conclusie dat het aan de teamleden ligt. Sterker nog, het ligt aan die oude schoolcultuur.

Maar die cultuur is er niet meer. Die is al verwoest. Verschillende leerkrachten willen weg en die uittocht is nauwelijks meer te stoppen.

Echter ook is de cultuur letterlijk verwoest. De school is verbouwd en wanneer je nu binnen rondkijkt zie je niets, maar ook helemaal niets meer uit het verleden. Geen foto's, werkstukken of namen herinneren aan die blije tijd. Zelfs het schoolarchief, een serie albums met foto's en krantenartikelen over deze school, is weggedaan.

Binnen vijf jaar zijn er van de tweeëntwintig teamleden zeventien (!) verdwenen. 

Is er een oplossing? 

Ja!

Ga op kamp met het nieuwe team. Maak plezier. Leer elkaar goed kennen en zet samen een route uit voor de komende jaren.

Het lijkt mij een must, maar of dit bovenschools ook zo wordt gezien....

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0